کدهای کوتاه قیمت گذاری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

حق خدمات

۱۹۹ریالماهانه
 • پروژه پنجم

آوادا به شما قدرت ميدهد، ايده هايت را خلق کن

استاندارد

۱۹ریالماهانه
 • ۵ پروژه
 • ۵ GB فضا
 • کاربران نا محدود
 • ۱۰ GB پهنای باند

حق العمل

۲۹ریالماهانه
 • ۱۰ پروژه
 • ۱۵ GB فضا
 • کاربران نا محدود
 • ۲۰ GB پهنای باند

حرفه ای

۳۹ریالماهانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نا محدود
 • ۵۰ GB پهنای باند

بیشترین

۴۹ریالماهانه
 • ۳۰ پروژه
 • ۱۰۰ GB فضا
 • کاربران نا محدود
 • ۱۵۰ GB پهنای باند

منتهی

۵۹ریالماهانه
 • پروژه های نامحدود
 • ذخیره سازی نامحدود
 • کاربران نا محدود
 • پهنای باند نا محدود

از بین قیمت گذاری داخل جداول دوتا را انتخاب کنید.

حرفه ای

$۳۹۹۹ماهانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۵۰ GB پهنای باند

بیشترین

$۴۹۹۹ماهانه
 • ۳۰ پروژه
 • ۱۰۰ GB فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۱۵۰ GB پهنای باند

قیمت گذاری طراحی ۱ تا ۵ ستون

حرفه ای

$۳۹۹۹سالانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • ۵۰ GB پهنای باند

بیشترین

$۴۹۹۹سالانه
 • ۳۰ پروژه
 • ۱۰۰ GB فضا
 • ۱۵۰ GB پهنای باند

طراحی قیمت گذاری ۲ تا ۴ ستون

به آسانی سفارش دهید جدول قیمت گذاری رنگی

حرفه ای

$۳۹ماهانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نا محمدود

تغییر رنگ پس زمینه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حرفه ای

$۳۹ماهانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نا محدود

تغییر رنگ حاشیه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حرفه ای

$۳۹ماهانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نا محدود

تغییر رنگ تقسیم کننده

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

آوادا به شما قدرت ميدهد، ايجاد کنايده هايت را خلق کن

استاندارد

$۱۹ماهانه
 • ۵ پروژه
 • ۵ GB فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۱۰ GB پهنای باند

حق العمل

$۲۹ماهانه
 • ۱۰ پروژه
 • ۱۵ GB فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۲۰ GB پهنای باند

حرفه ای

$۳۹ماهانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۵۰ GB پهنای باند

بیشترین

$۴۹ماهانه
 • ۳۰ پروژه
 • ۱۰۰ GB فضا
 • کاربران نامحدود
 • ۱۵۰ GB پهنای باند

کنترل کامللورم ایپسوم

حرفه ای

۳۹۹۹ماهانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نا محدود

نماد ارز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

Professional

۳۹۹۹تومانروزانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نامحدود

ارز محل سکونت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

حرفه ای

۳۹۹۹ریالسالانه
 • ۱۵ پروژه
 • ۳۰ GB فضا
 • کاربران نا محدود

قیمت گذاری زمان / طول

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

به جمع +۳۵۰.۰۰۰ دوستداران آوادا بپیوندید.