با بیش از ۱۰ سال سابقه

مشاوره مهندسی و خدمات بازرگانی

مدیران و پرسنل آریو تجارت آماده ارائه راه حل در زمینه های بازرگانی اعم از چگونگی عقد و تنظیم قراردادهای بین المللی و تجاری با استفاده از روشها و کانالهای مختلف در کشورهای هدف ، قرارداد های بازرسی، تعمیر و نگهداری و مباحث کیفیت کالا، حمل و نقل، مسائل گمرکی و بیمه و غیره… می باشند.
همچنین ارائه راه حل در حوزه انتقال ارز و رفع موانع مالی و سرمایه گذاری، ارائه روش های مختلف تامین مالی داخلی و خارجی جزو مواردی هستند که این مجموعه آمادگی و علاقمندی خود را نسبت به ارایه به تمامی مشتریان، همکاران، تولیدکنندگان و تجار گرامی اعلام میدارد.

خدمات مشاوره و مطالعه ای

  • مشاور در زمینه های مختلف مدیریت واردات و صادرات و تجارت بین الملل

  • تحقیقات بازاریابی بین الملل

  • پروژه های مطالعاتی ارزیابی آمادگی صادرات

  • واردات در قبال صادرات

  • روشهای واردات بدون انتقال ارز

  • واردات موقت